Dveri traže hitno ukidanje e-faktura

Poslanička grupa Dveri-Patriotski blok, zatražila je od VladeSrbije da hitno ukine obaveznu primenu sistema e-faktura, predvidjenu od 1. januara 2023. godine.


"Sam zakonodavac je u 2022. godini više puta menjao pravila, načine i obaveze prema privrednicima koji su već tada morali da predju u sistem e-faktura. Donosili su izmene kontradiktorne jedne sa drugima, što je u privredi izazivalo konstantan kolaps poslovanja. Izmene su donošene jer ovu uredbu nisu doneli privrednici već ljudi koji sede u toplim kancelarijama i nemaju dodira sa praktičnom primenom bilo kog zakona", ocenile su Dveri.

Smatraju da domaći privrednici ne poseduju potrebno znanje za automatski prelazak na ovakav sistem fakturisanja jer u samoj uredbi ovaj sistem obuhvata sve grane privrede, čak i one koje se do sada nisu susrele sa bilo čim sličnim.

U saopštenju je navedeno da Ustav Srbije garantuje mogućnost alternativnog izbora, da je sada potreben dodatni posao jer mora da se uradi e-faktura, a robu u transportu mora da prati još jedan dokument i treće pitanje koje nije rešeno, a veoma je zastupljeno, je fakturisanje zakupa.

"Na portalu je nemoguće uraditi e-fakturu sa datumom različitim od trenutnog. To znači da faktura za prethodni mesec nosi datum izrade, a to je 1. u narednom mesecu, 2. ili 3. Takva faktura ne može ući u poresku prijavu i obračun PDV-a za prethodni mesec u kome je zakup plaćen", dodali su iz Dveri i kažu da su to dovoljni razlozi da se zakon ukine.Autor : BETA

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x