Ujedinjene nacije pozvale talibane da obustave torturu zatvorenika

Ujedinjene nacije (UN) saopštile su danas da je dokumentovano više od 1.600 slučajeva kršenja ljudskih prava u Avganistanu tokom hapšenja i pritvaranja ljudi.

To je navedeno u novom izveštaju misije UN u Avganistanu, koji obuhvata period od januara 2022. do kraja jula 2023. godine sa slučajevima dokumentovanim u 29 od 34 avganistanske provincije.
UN su pozvale talibane da zaustave torturu i zaštite prava zatvorenika.

Oko 50 odsto kršenja čine torture i druga "okrutna, nehumana i degradirajuća ponašanja", saopštila je misija UN u Avganistanu.

U oko 11 odsto slučajeva je reč o ženama.

Zatvorenici su prebijani, gušeni, vezivani da vise sa plafona i mučeni strujnim udarima sa ciljem da se iznudi priznanje ili neka informacija.

Slučajevi koji se nisu smatrali dovoljno verodostojnim i pouzdanim nisu uključeni u izveštaj, navodi se u saopštenju.

"Ovaj izveštaj sugeriše da se mučenje takođe koristi kao sredstvo umesto efikasnih istraga. Pozivam sve relevantne činioce na vlasti da uvedu konkretne mere kako bi zaustavili ove zloupotrebe i počinioce pozivali na odgovornost", rekao je visoki komesar UN za ljudska prava Volker Tirk.

Autor : beta

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x