Srbija potpisala Konvenciju o bezbednosti na utakmicama

Srbija je potpisala Konvenciju Saveta Evrope (SE) o integrisanoj bezbednosti na fudbalskim utakmicama i drugim sportskim događajima, saopšteno je iz saveta Evrope.


Kako se navodi, Konvenciju je potpisala Aleksandra Đurović, stalna predstavnica Srbije pri toj organizaciji, u prisustvu zamenika generalnog sekretara Saveta Evrope Bjorna Bergea.Svrha Konvencije je da obezbedi da fudbalski i drugi sportski događaji obezbede sigurno i prijatno okruženje za sve pojedince kroz primenu integrisanog pristupa bezbednosti, zaštiti i uslugama na sportskim događajima od strane više aktera koji rade u partnerstvu, prenosi Tanjug.Ovaj dokument, koji je bio otvoren za potpisivanje u julu 2016. godine, potpisalo je 36 država-članica Saveta Evrope, a njih 20 je takođe ratifikovalo.Konvencija obavezuje vlasti država-potpisnica da ohrabruju javne agencije i privatne zainteresovane strane - lokalne vlasti, policiju, fudbalske klubove i nacionalne saveze i navijače - da rade zajedno na pripremi i vođenju fudbalskih utakmica, kako bi se stvorila atmosfera dobrodošlice na stadionima i izvan njih.Takođe, potrebno je da se osigura da infrastruktura stadiona bude u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima i propisima za bezbednost i efikasno upravljanje u gužvama, kao i da imaju planove za vanredne situacije koji se moraju testirati i unaprediti tokom redovnih zajedničkih vežbi.Istovremeno, vlasti moraju obezbediti da se gledaoci osećaju dobrodošlo i da se prema njima dobro postupa tokom događaja, a uz to i da stadione učine dostupnijim deci, starijim osobama i osobama sa posebnim potrebama.Mora se usvojiti i niz mera za prevenciju i kažnjavanje nasilja, koje uključuju i zabrane ulaska na stadione, kao i postupke sankcionisanja u zemlji u kojoj je prekršaj počinjen, odnosno, u državi prebivališta ili državljanstva prestupnika.Predviđene su i mere ograničenja putovanja u inostranstvo na fudbalske događaje.Savet Evrope navodi da se države-potpisnice Konvencije obavezuju i da pojačaju međunarodnu policijsku saradnju određivanjem nacionalnog fudbalskog informativnog punkta u okviru policijskih snaga (NFIP) radi olakšavanja razmene informacija i ličnih podataka u vezi sa međunarodnim fudbalskim utakmicama.


Ova konvencija, kako se navodi, treba na kraju da zameni Evropsku konvenciju o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, a posebno na fudbalskim utakmicama (ETS br. 120), koja je stupila na snagu 1985. godine, nakon tragedije na stadionu „Hejsel“ (Heysel) u Belgiji.


Foto: Pixabay

Autor : GLEDAJ.RS/TANJUG

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x