Važno je: Ako vidite naizgled mrtvog ježa u dvorištu, ne bacajte ga i ne zakopavajte ga

Vrlo često čujemo i učimo da medvedi prespavaju zimu, ali retki ljudi znaju da i ježevi upadaju u "zimski san" ili hibernaciju.


Sve su češće prijave građana da nailaze na "mrtve" ježeve u dvorištu, međutim ti ježevi najčešće zapravo samo hiberniraju ili "spavaju".


"Zimski spavači" kao što je jež u jesen traže mesta na kojima će biti zaštićeni od velike hladnoće: traže šuplja stabla, rupe u zemlji i slično, i oblažu ih senom, slamom, lišćem dlakom, vunom i drugim sličnim materijalom. U tom skloništu provode zimu u stanju štednje energije, tzv. "ukočenosti" ili "hibernacije".


Ukoliko pronađete "uspavanog" ježa u svom dvorištu, imajte na umu da je evropski jež jedan od 16 postojećih vrsta ježeva i da je on ugrožena i zakonom zaštićena vrsta. Nikako ga ne bacajte ili zakopavajte. Pokušajte da mu napravite improvizovano toplo sklonište jer će on u hibarnaciji, u zavisnosti od temperature napolju, provesti tri do pet meseci.


Takođe, može vam se desiti da pronađete usporenog ježa koji vam može izgledati dezorjentisano. Najćešće nije u pitanju nikakva bolest, već se jež priprema za hibernaciju i njegove vitalne funkcije se usporavaju. I ovakvom ježu možete pomoći pravljem improvizovanog skloništa od kartona i slame.


Oni koji ježeve drže kao kućne ljubimce bi takođe trebalo da vode računa o temperaturi u svom domu tokom zime.  Kao kućni ljubimci obično se drže ježevi koji pripadaju vrsti koja se naziva afrički patuljasti jež, a ova vrsta je posebno osetljiva na naše spoljašnje uslove. Da vaš kućni ljubimac ne bi pao u hibernaciju važno je da temperatura u stanu bude  oko 18-22°C
Autor : gledaj.rs

Komentari

0

Pošalji komentar

stranica 1 / 1

x